Phổ biến giáo dục pháp luật
 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
10/30/2020 1:56:29 PM
Thực hiện kế hoạch số 3358/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm triển khai thi hành Luật một cách kịp thời, thống nhất và hiệu quả, UBND thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/9/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 13, tháng 10 năm 2019)
10/7/2019 2:09:03 PM
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI; NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019 NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 12, tháng 9 năm 2019)
9/9/2019 8:57:56 AM
MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI NĂM 2010
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 11, tháng 8 năm 2019)
8/23/2019 7:01:19 AM
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HỘ TỊCH
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 10, tháng 8 năm 2019)
8/9/2019 11:04:42 AM
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CAND NĂM 2018
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 09, tháng 7 năm 2019)
7/25/2019 11:33:51 AM
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 08, tháng 7 năm 2019)
7/12/2019 11:30:34 AM
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT AN NINH MẠNG
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 07, tháng 6 năm 2019)
6/26/2019 11:13:42 AM
HỎI ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 06, tháng 6 năm 2019)
6/10/2019 11:11:11 AM
GIỚI THIỆU CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (Tài liệu PBGDPL cho thiếu niên, nhi đồng dịp hoạt động hè)
 
Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật Số 5 - Tháng 5 năm 2019
5/20/2019 10:42:47 AM
Tìm hiểu một số quy định của Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động!
 
1

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay54 
 Hôm qua16
 Tuần này212 
 Tất cả186098 
IP: 44.200.168.16